Olea Residence

Projekt në zhvillim, në rezsidencën Olea, Drimadhe.
Projekti përfshin veshjen e fasadës me gurë natyral gëlqeror të tranxhuar të prerë dhe të saklitur, të të gjithë kompleksit Olea.

OLEA RESIDENCE