Lura 2

Projekt i përfunduar në vitin 2015, në Gjirin e Lalzit.
Projekti përfshin veshjen e fasadës me anësore guri natyral gëlqeror, të të gjithë kompleksit turistik Lura 2.

Kompleksi turistik
Lura 2